Dating vaba armastust ee

Rated 4.2/5 based on 572 customer reviews

[192:6] ARMASTUS Kogu tõeline armastus on Jumalast ja inimene saab jumalikku armastust, kui ta ise oma kaaslastele seda armastust annetab. Seda ei saa kunagi kütkeis hoida; see on elav, vaba, põnev ja alati liikuv.Inimene ei saa kunagi võtta Isa armastust ja seda oma südamesse vangistada.Ärge unustage, et Jumala tahet saab täita igal maisel tegevusalal.Mõned kutsumused ei ole pühad, teised on aga ilmalikud.Its perfect for grabbing the attention of your viewers. URANTIA RAAMAT Loe lähemalt Avaleht Ivo Dubolazov 2016-10-15T JUMAL Kõigist kõikse kogemuse vormidest võime olla kõige enam kindlad Jumalas — kõige vältimatumas kõigist kohalolekutest, kõige reaalsemas kõigist faktidest, kõige elavamas kõigist tõdedest, kõige armastavamas kõigist sõpradest ja kõige jumalikumas kõigist väärtustest. Teaduses on Jumal Esimene Põhjus, religioonis kõikne ja armastav Isa, filosoofias ainus olend, kes on iseolev ning kelle eksistents ei sõltu teistest olenditest, vaid kes annetab olemasolu reaalsust heldelt kõigele ja kõigile.

Its perfect for grabbing the attention of your viewers.Kõik on püha nende elus, keda juhib vaim; see tähendab, et nad alluvad tõele, neid õilistab armastus ja valdab halastus ning piirab ausus — õiglus.[1732:4] RELIGIOON Jeesus lausus: „…me hakkame üsna pea julgelt kuulutama uut religiooni — mis pole mitte religioon selle sõna kaasaegses tähenduses, vaid on religioon, mis toetub põhiliselt inimmeele sisimas elavale Isa jumalikule vaimule; religioon, mille autoriteet tuleneb selle vastuvõtmise viljadest, mis ilmuvad nii kindlalt peagi kõigi nende isiklikus kogemuses, kes selle kõrgema vaimse osaduse tõdesid tõeliselt uskuma hakkavad.” [1730:0] Jeesus rajas isikliku kogemuse religiooni Jumala tahet täites ja inimeste vennaskonda teenides.[1616:6] TEADUS, FILOSOOFIA JA RELIGIOON Tajumismeelte matemaatiline loogika tunneb ära aine–energia, meel–aru ja loogiline mõtlemine teab intuitiivselt oma moraalset kohust ning vaim–usk (palveldamine) on vaimse kogemuse reaalsuse religioon.Need peegelduva mõtlemise kolm põhitegurit võivad isiksuse arengu käigus ühenduda ja kooskõlastuda, ent nad võivad ka muutuda ebavõrdelisteks ning oma toimimises üksteisest täiesti lahus seista.

Leave a Reply